Fikret Yüksel Foundation 1998’de Fikret Yüksel tarafından kurulmuştur. İTÜ mezunu olan Fikret Yüksel, devamında MIT ve Harvard’da eğitim hayatını devam ettirdi. Yapı, maden ve inşaat mühendisliği alanlarında okudu ve çalıştı.

Fikret Yüksel Foundation Logo
Türkiye ve Amerika’da çeşitli mühendislik projelerinde yer alan Fikret Yüksel, Alaska Boru Hattı’nın tasarımında önemli göervler tamamladı. Mühendislikten emekli olduktan sonra kızı Susan Burchard ile konur renovasyonu ve ticaretine girdi. Birlikte Seattle ve çevresinde konut sahibi olan ve işleten Yüksel Inc’i kurdular ve büyüttüler. Yüksel vefatından sonra şirketin gelirlerinden, Türk öğrencilere destek veren bir vakfın kurulmasını istediğini vasiyet etti.

Bugün vakfın başında Susan Burchard ve eşi Gary Burchard var. Aynı zamanda Susan Hanım’ın oğlu Alex Burchard ve vakfın ilk letharlarından Ayşe Selçok da vakfın çalışanları arasında bulunmakta. Vakıf, Yüksel Inc’in kazançları ile finanse ediliyor.

Fikret Yüksel Foundation Çalışanları
Şuanda vakıf, FIRST’ün düzenlediği yarışma olan FRC yarışmasını Türkiye içinde organize etmekte. Türk takımlarının yarışmaya katılım ücretlerinde hibe yardımında bulunarak Türk öğrencileri gelceğe hazırlamaktadır.

Share this content: